بررسی انیمه Arcane League of Legends
توسط علیرضا قطبی در ۲۷ آذر ۱۴۰۰

من انیمه Castlevania را پیشنهاد می‌کنم اگر ندیدین ، همچنین مجموعه Star Wars: The Bad Batch و انیمیشن Invincible هم جذاب هستن ولی خب تایید می‌کنم حرف امیرجان را هیچ کدام جای Arcane را نمی‌گیرن