دیوید کیج:صنعت گیم بدون ایده های جدید خواهد مرد
توسط Dr.Kowi در ۱۷ تیر ۱۳۹۱

چی میگی اقای کیج؟ فکر کردی خبریه؟ یه باران شدید ساختی دیگه فکر کردی شاهکار کردی. دیوید کیج ادم بزرگیه ولی نه در اون حد که بخواد اینده صنعت بازی رو بیش بینی ک.نه. بازی تکراری تر از کال اف وجود نداره.ولی خیلیا هنوز که هنوزه دارن ازش لذت میبرن. بازی Beyond(ماورا) اخرین پروژه ی دیوید کیج است که در سال اینده برای PS3 عرضه خواهد شد. اخرین بازی ات را بساز و با صنعت گیم خداحافظی کن. تنها زدن دکمه در بازی گیم بلی را از بین میبرد. وقتی گیم بلی از بین برود ان وقت است که صنعت بازی میمیرد.