بازی های کوجیما از این به بعد چند پلتفرمی خواهند بود
توسط darksiders در ۲۶ فروردین ۱۳۹۲

پس استاد کوجیما از انحصاری کشید بیرون؟خوبه.ولی در هر حال احتمالا برای pc بازی نمیزنه. (تمامی بازی هایی که از این به بعد ساخته می شوند انحصاری نخواهند بود.) بهتر نبود هیچکدام می نوشتی؟