بررسی فیلم AVA
توسط اتابک سلیمی زاده در ۰۶ دی ۱۳۹۹

نقد بسیار زیبایی بود، خسته نباشید آقای کشتکار

موردی پیدا نشد.