هنری خالص (Ennio Morricone)
توسط Destiny Calls در ۰۱ مرداد ۱۳۹۲

خیلی قشنگ بود ولی خدایی باید برای استاد Hans Zimmer نیز یه مقاله ای چیزی بزنید

موردی پیدا نشد.