حداقل سیستم مورد نیاز Hitman: Absolution مشخص شد
توسط angry در ۱۲ آبان ۱۳۹۱

دقیقا همین رو می خواستم ام ننننننننننننننننننننننننننننننننششششششششششششششششدددددددددددددددد :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :((

موردی پیدا نشد.