شلیک اشتباه الک بالدوین به مرگ فیلمبردار ختم شد
توسط امیرحسین حسین زاده در ۰۱ آبان ۱۴۰۰

فکر کن یک روز از خواب بیدار بشی بری سرکارت و فکرکنی اینم یک روز خسته کننده دیگست. و به احمقانه ترین و دور از ذهن ترین حالت ممکن زندگیت تموم بشه. روحش شاد🖤