گزارش روز اول E3 (قسمت دوم)
توسط amf در ۱۸ خرداد ۱۳۹۰

سایتهای دیگری که امکانات کمتری از شما دارند بسیار بهتر وجامعتر و دقیقتر وکاملترو بدون سانسور درمورد همچین کنفرانس مهمی عمل میکنند. ---------با تشکر---------

موردی پیدا نشد.