شکست Red Dead Redemption 2 از فیفا ۱۹ در قاره اروپا
توسط علی پورمرادی در ۳۰ دی ۱۳۹۷

بله. چون خود خبر لیست نداشت و فقط درمورد همین ۳تا یازی توضیحات مختصری داد منم لیست کاملو نزاشتم ولی از این به بعد سعی میکنم حتی اگه لیستم نبود، امار دقیقو براتون بیارم