در دادگاه شما: مکس پین ۳
توسط Adagio در ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۱

یکی از ضعفهای تویه داستانش به نظر من پایان خیلی معمولی مدل فیلمهای هالیوودی دهه نوده...

موردی پیدا نشد.