شکوه سردرگمُی
توسط احمدی در ۱۵ مرداد ۱۳۹۴

فیلمنامه اش همراه با نقد کارگردان از خود فیلم هم قشنگتر هست با زحمت میتونید از جلو دانشگاه گیر بیار ید. :14:

موردی پیدا نشد.