تخفیف‌های این هفته فروشگاه پلی استیشن مشخص شد

توسط بهزاد ناصرفلاح در ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۵ , ۱۶:۳۰

تخفیف‌های این هفته فروشگاه پلی استیشن مشخص شد. بر اساس اعلام رسمی سونی بازی‌هایی که طی هفته جاری میلادی قرار است با تخفیف عرضه شوند مشخص شدند. در ادامه با دنیای بازی همراه باشید.

بازی‌های «جنگ ستارگان» به مناسب روز جنگ ستارگان با تخفیف‌های بسیار خوبی عرضه شده‌اند و می‌توانید اقدام به خرید و انجام آنها کنید. همچنین تخفیف‌های ویژه‌ای نیز برای دارندگان اشتراک پلی استیشن پلاس در نظر گرفته شده است در ادامه فهرست کامل تخفیف‌ها را مشاهده می‌کنید.


پلتفرم عنوان قیمت با احتساب تخفیف قیمت اصلی
PS4 Azkend 2: the World Beneath (Cross-Buy) $۷.۱۹ $۷.۹۹
PS4 Battlefield 4 $۹.۸۹ $۲۹.۹۹
PS4 Battlefield 4: Battlefield 4 Dragon’s Teeth $۰.۰۰ $۱۴.۹۹
PS4 Battlefield Hardline $۹.۹۹ $۳۹.۹۹
PS4 Battlefield Hardline: Battlefield Hardline Robbery (Free for Season Pass) $۰.۰۰ $۱۴.۹۹
PS4 Cabela’s African Adventures $۱۴.۷۹ $۳۹.۹۹
PS4 Chivalry: Medieval Warfare $۱۴.۷۹ $۱۹.۹۹
PS4 Deadpool $۳۴.۴۹ $۴۹.۹۹
PS4 Destiny: The Taken King — Digital Collector’s Edition $۵۹.۱۹ $۷۹.۹۹
PS4 Destiny: The Taken King — Legendary Edition $۴۴.۳۹ $۵۹.۹۹
PS4 Destiny: The Taken King — Legendary Edition $۳۴.۷۹ $۳۹.۹۹
PS4 Disney Infinity 3.0 Edition $۹.۸۹ $۲۹.۹۹
PS4 King’s Quest — Chapter 1: a Knight to Remember: King’s Quest — Season Pass $۲۳.۶۹ $۲۹.۹۹
PS4 King’s Quest Complete Collection $۲۹.۵۹ $۳۹.۹۹
PS4 LEGO Star Wars: The Force Awakens May the 4th Theme $۰.۰۰ $۰.۰۰
PS4 Lovers in a Dangerous Spacetime $۷.۴۹ $۱۴.۹۹
PS4 Prototype $۱۹.۷۹ $۲۹.۹۹
PS4 Prototype 2 $۱۹.۵۹ $۳۹.۹۹
PS4 Push Me Pull You $۱۳.۴۹ $۱۴.۹۹
PS4 Skylanders Superchargers Portal Owner’s Pack $۲۴.۴۹ $۴۹.۹۹
PS4 Star Wars Battlefront $۲۹.۹۹ $۵۹.۹۹
PS4 Star Wars Battlefront Deluxe Edition $۳۴.۹۹ $۶۹.۹۹
PS4 Star Wars Battlefront Ultimate Edition $۷۷.۹۹ $۱۱۹.۹۹
PS4 Star Wars Bounty Hunter $۴.۹۹ $۹.۹۹
PS4 Star Wars Jedi Starfighter $۴.۹۹ $۹.۹۹
PS4 Star Wars Pinball Season 1 Bundle $۱۶.۴۹ $۲۹.۹۹
PS4 Star Wars Racer Revenge $۴.۹۹ $۹.۹۹
PS4 Star Wars Throwback Pack $۱۲.۴۹ $۲۴.۹۹
PS4 Super Star Wars (Cross-Buy) $۴.۹۹ $۹.۹۹
PS4 The Peanuts Movie: Snoopy’s Grand Adventure $۲۹.۴۹ $۴۹.۹۹
PS4 Tony Hawk Pro Skater 5 $۳۴.۷۹ $۵۹.۹۹
PS4 War Thunder — Grant I Advanced Pack $۱۱.۴۹ $۲۲.۹۹
PS4 War Thunder — Gustav Starter Pack $۷.۴۹ $۱۴.۹۹
PS4 War Thunder — Lagg-3 34 Starter Pack $۴.۹۹ $۹.۹۹
PS4 War Thunder — Pavel Golovachev’s Yak-9m $۷.۹۹ $۱۵.۹۹
PS4 War Thunder — Peshka Advanced Pack $۹.۹۹ $۱۹.۹۹
PS4 Zen Pinball 2 Star Wars Pinball: Heroes Within (Cross-Buy) $۴.۹۹ $۹.۹۹
PS4 Zen Pinball 2: Star Wars Pinball (Cross-Buy) $۲.۲۹ $۹.۹۹
PS4 Zen Pinball 2: Star Wars Pinball Balance of the Force (Cross-Buy) $۴.۹۹ $۹.۹۹
PS4 Zen Pinball 2: Star Wars Pinball: Star Wars Rebels (Cross-Buy) $۱.۴۹ $۲.۹۹
PS4 Zen Pinball 2: Star Wars Pinball: The Force Awakens Pack (5-way Cross-Buy) $۳.۳۴ $۴.۹۹
PS3 Battlefield 4 $۹.۹۹ $۱۹.۹۹
PS3 Battlefield 4: Battlefield 4 Dragon’s Teeth $۰.۰۰ $۱۴.۹۹
PS3 Battlefield Hardline $۹.۹۹ $۳۹.۹۹
PS3 Battlefield Hardline: Battlefield Hardline Robbery (Free for Season Pass) $۰.۰۰ $۱۴.۹۹
PS3 Bionic Commando: Rearmed $۲.۴۹ $۹.۹۹
PS3 Cabela’s African Adventures $۱۴.۷۹ $۳۹.۹۹
PS3 Capcom Combo Pack $۷.۴۹ $۲۹.۹۹
PS3 Capcom Super Pack $۱۲.۴۹ $۴۹.۹۹
PS3 Chivalry: Medieval Warfare $۷.۳۴ $۱۴.۹۹
PS3 Deadpool $۲۴.۴۹ $۴۹.۹۹
PS3 Destiny: The Taken King — Digital Collector’s Edition $۵۹.۱۹ $۷۹.۹۹
PS3 Destiny: The Taken King — Legendary Edition $۴۴.۳۹ $۵۹.۹۹
PS3 Destiny: The Taken King — Legendary Edition $۳۴.۷۹ $۳۹.۹۹
PS3 Disney Infinity 3.0 $۹.۸۹ $۲۹.۹۹
PS3 Final Fight/Double Impact $۲.۴۹ $۹.۹۹
PS3 King’s Quest — Chapter 1: a Knight to Remember: King’s Quest Season Pass $۲۳.۶۹ $۲۹.۹۹
PS3 King’s Quest Complete Collection $۲۹.۵۹ $۳۹.۹۹
PS3 LEGO Star Wars: The Force Awakens May the 4th Theme $۰.۰۰ $۰.۰۰
PS3 Lost Planet 3 $۴.۹۹ $۱۹.۹۹
PS3 Prototype $۹.۷۹ $۱۹.۹۹
PS3 Prototype 2 Gold Edition (Ultimate Bundle) $۲۴.۴۹ $۴۹.۹۹
PS3 Prototype 2 With Radnet Access Pack $۱۹.۵۹ $۳۹.۹۹
PS3 Remember Me $۷.۴۹ $۲۹.۹۹
PS3 Sega Bass Fishing $۳.۹۹ $۴.۹۹
PS3 Skylanders Superchargers Portal Owner’s Pack $۲۴.۴۹ $۴۹.۹۹
PS3 Spider-man Shattered Dimensions $۱۸.۵۹ $۲۹.۹۹
PS3 Star Wars Pinball $۲.۲۹ $۹.۹۹
PS3 Star Wars Pinball: Balance of the Force (Cross-Buy) $۴.۹۹ $۹.۹۹
PS3 Star Wars Pinball: Star Wars Rebels $۱.۴۹ $۲.۹۹
PS3 Star Wars Pinball: The Force Awakens Pack (5-way Cross-Buy) $۳.۳۴ $۴.۹۹
PS3 Star Wars the Force Unleashed II $۴.۹۹ $۱۹.۹۹
PS3 Star Wars the Force Unleashed II Dynamic Theme $۰.۹۸ $۲.۹۹
PS3 Star Wars the Force Unleashed II Endor Bonus Missions $۰.۴۹ $۰.۹۹
PS3 Star Wars: Dark Forces (PS One Classic) $۱.۳۷ $۵.۹۹
PS3 Star Wars: Episode III: Revenge of the Sith (PS2 Classic) $۴.۹۹ $۹.۹۹
PS3 Strider $۳.۷۴ $۱۴.۹۹
PS3 The Amazing Spider-man — Gold Edition Bundle $۲۴.۴۹ $۴۹.۹۹
PS3 The Cave $۷.۴۹ $۱۴.۹۹
PS3 Tony Hawk’s Pro Skater 5 $۱۷.۳۹ $۲۹.۹۹
PS3 Zen Pinball 2: Star Wars Pinball: Balance of the Force (Cross-Buy) $۴.۹۹ $۹.۹۹
PS3 Zen Pinball 2: Star Wars Pinball: Heroes Within $۴.۹۹ $۹.۹۹
PS3 Zen Pinball 2: Star Wars Pinball: Heroes Within (Cross-Buy) $۴.۹۹ $۹.۹۹
PS3 Zen Pinball 2: Star Wars Pinball: Star Wars Rebels (Cross-Buy) $۱.۴۹ $۲.۹۹
PS3 Zen Pinball 2: Star Wars Pinball: The Force Awakens Pack (5-way Cross-Buy) $۳.۳۴ $۴.۹۹
PS3 Zen Pinball 2: Zen Pinball 2: Star Wars Pinball (Cross-Buy) $۲.۲۹ $۹.۹۹
PSP LEGO Star Wars III: The Clone Wars PSP $۴.۹۹ $۱۹.۹۹
PSP Star Wars Battlefront II $۲.۴۹ $۹.۹۹
PSP Star Wars Battlefront Renegade Squadron $۲.۴۹ $۹.۹۹
PSP Star Wars Battlefront: Elite Squadron $۴.۹۹ $۱۹.۹۹
PSP Star Wars Mega Bundle $۱۳.۹۹ $۳۹.۹۹
PSP Star Wars the Clone Wars: Republic Heroes $۲.۴۹ $۹.۹۹
PSP Star Wars the Force Unleashed $۲.۴۹ $۹.۹۹
PS Vita Azkend 2: The World Beneath (Cross-Buy) $۷.۱۹ $۷.۹۹
PS Vita Star Wars Pinball Pack: Star Wars Pinball Pack (Cross-Buy) $۲.۲۹ $۹.۹۹
PS Vita Star Wars Pinball Pack: Star Wars Pinball: Balance of the Force (Cross-Buy) $۴.۹۹ $۹.۹۹
PS Vita Star Wars Pinball Pack: Star Wars Pinball: The Force Awakens Pack (5-way Cross-Buy) $۳.۳۴ $۴.۹۹
PS Vita Star Wars Pinball Pack: Star Wars Rebels $۱.۴۹ $۲.۹۹
PS Vita Star Wars Pinball Pack: Zen Pinball 2: Star Wars Pinball: Heroes Within $۴.۹۹ $۹.۹۹
PS Vita Super Star Wars (Cross-Buy) $۴.۹۹ $۹.۹۹
PS Vita Zen Pinball 2: Star Wars Pinball (Cross-Buy) $۲.۲۹ $۹.۹۹
PS Vita Zen Pinball 2: Star Wars Pinball: Balance of the Force (Cross-Buy) $۴.۹۹ $۹.۹۹
PS Vita Zen Pinball 2: Star Wars Pinball: Heroes Within (Cross-Buy) $۴.۹۹ $۹.۹۹
PS Vita Zen Pinball 2: Star Wars Pinball: Star Wars Rebels (Cross-Buy) $۱.۴۹ $۲.۹۹
PS Vita Zen Pinball 2: Star Wars Pinball: The Force Awakens Pack (5-way Cross-Buy) $۳.۳۴ $۴.۹۹

تخفیف های مخصوص دارندگان اشتراک پلی استیشن پلاس

پلتفرم عنوان قیمت با احتساب قیمت قیمت اصلی
PS4 Albedo: Eyes From Outer Space $۷.۵۰ $۱۴.۹۹
PS4 Azkend 2: the World Beneath (Cross-Buy) $۶.۳۹ $۷.۹۹
PS4 Bounce Rescue! $۵.۰۰ $۹.۹۹
PS4 Cabela’s African Adventures $۹.۵۹ $۳۹.۹۹
PS4 Chivalry: Medieval Warfare $۹.۷۹ $۱۹.۹۹
PS4 Coffin Dodgers $۱۰.۷۹ $۱۱.۹۹
PS4 Corridor Z — Logan Footballer Avatar $۰.۸۹ $۰.۹۹
PS4 Corridor Z — Z Logo Avatar $۰.۸۹ $۰.۹۹
PS4 Corridor Z — Zombie Janitor Avatar $۰.۸۹ $۰.۹۹
PS4 Corridor Z (Cross-Buy) $۷.۱۹ $۷.۹۹
PS4 Corridor Z Dynamic Theme $۱.۷۹ $۱.۹۹
PS4 Deadpool $۲۷.۴۹ $۴۹.۹۹
PS4 Destiny: The Taken King — Digital Collector’s Edition $۳۹.۱۹ $۷۹.۹۹
PS4 Destiny: The Taken King — Legendary Edition $۳۴.۷۹ $۵۹.۹۹
PS4 Destiny: The Taken King — Legendary Edition $۲۹.۵۹ $۳۹.۹۹
PS4 King’s Quest — Chapter 1: A Knight to Remember: King’s Quest — Season Pass $۱۹.۷۹ $۲۹.۹۹
PS4 King’s Quest Complete Collection $۲۷.۹۹ $۳۹.۹۹
PS4 Neverending Nightmares (Cross-Buy) $۱۱.۹۹ $۱۴.۹۹
PS4 Pirate Fire Skull $۱.۵۹ $۱.۹۹
PS4 Prototype $۱۱.۶۹ $۲۹.۹۹
PS4 Prototype 2 $۱۴.۷۹ $۳۹.۹۹
PS4 Skylanders Superchargers Portal Owner’s Pack $۱۹.۴۹ $۴۹.۹۹
PS4 The Park $۱۱.۶۹ $۱۲.۹۹
PS4 The Peanuts Movie: Snoopy’s Grand Adventure $۲۴.۴۹ $۴۹.۹۹
PS4 Tony Hawk Pro Skater 5 $۲۴.۵۹ $۵۹.۹۹
PS4 Push Me Pull You $۱۱.۹۹ $۱۴.۹۹
PS3 Cabela’s African Adventures $۹.۵۹ $۳۹.۹۹
PS3 Chivalry: Medieval Warfare $۴.۹۴ $۱۴.۹۹
PS3 Deadpool $۱۹.۴۹ $۴۹.۹۹
PS3 Destiny: The Taken King — Digital Collector’s Edition $۳۹.۱۹ $۷۹.۹۹
PS3 Destiny: The Taken King — Legendary Edition $۳۴.۷۹ $۵۹.۹۹
PS3 Destiny: The Taken King — Legendary Edition $۲۹.۵۹ $۳۹.۹۹
PS3 King’s Quest — Chapter 1: A Knight to Remember: King’s Quest Season Pass $۱۹.۷۹ $۲۹.۹۹
PS3 King’s Quest Complete Collection $۲۷.۹۹ $۳۹.۹۹
PS3 Prototype $۷.۳۹ $۱۹.۹۹
PS3 Prototype 2 Gold Edition (Ultimate Bundle) $۱۹.۴۹ $۴۹.۹۹
PS3 Prototype 2 With Radnet Access Pack $۱۴.۷۹ $۳۹.۹۹
PS3 Skylanders Superchargers Portal Owner’s Pack $۱۹.۴۹ $۴۹.۹۹
PS3 Spider-man Shattered Dimensions $۱۴.۶۹ $۲۹.۹۹
PS3 The Amazing Spider-man — Gold Edition Bundle $۱۴.۴۹ $۴۹.۹۹
PS3 Tony Hawk’s Pro Skater 5 $۱۴.۶۹ $۲۹.۹۹
PS Vita Azkend 2: The World Beneath (Cross-Buy) $۶.۳۹ $۷.۹۹
PS Vita Corridor Z (Cross-Buy) $۷.۱۹ $۷.۹۹
PS Vita Neverending Nightmares (Cross-Buy) $۱۱.۹۹ $۱۴.۹۹

تغییرات قیمت

پلتفرم عنوان قیمت جدید قیمت اصلی
PS4 Uncharted: The Nathan Drake Collection $۳۹.۹۹ $۵۹.۹۹
PS Vita Army Corps of Hell $۱۹.۹۹ $۳۹.۹۹
PS Vita Super Blast Deluxe $۵.۹۹ $۸.۹۹
PSP Dissidia 012 Prologus Final Fantasy $۱۴.۹۹ $۱۹.۹۹
PSP Dissidia Duodecim Final Fantasy $۱۴.۹۹ $۱۹.۹۹

دیدگاه
۰ دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

:27: 
:D 
:40: 
:44: 
:-) 
:10: 
:41: 
:60: 
;) 
:59: 
:( 
:16: 
:162: 
:13: 
:\ 
:22: 
:42: 
:11: 
:111: 
:17: 
:20: 
:wow: 
:| 
:49: 
:54: 
:56: 
:45: 
:47: 
:46: 
:43: 
:57: 
:like: 
:dislike: 
:metal: 
:51: 
:52: 
:55: 
:58: 
:48: 
:spoiler: 
:53: 
:steam: 
:xbox: 
:PS: 
:n: 
:50: 
:discord: