درباره ما

مدیر مسوول:

علی فخار

سردبیر:

رضا قرالو

دبیر تحریریه:

تارخ ترهنده

تحریریه:

حامد محمدپور
امیرحسین صفری
صادق شجاعی‌فرد
سینا کیارستمی
عباس کشتکار
علی ارکانی
تمنا افلاکی
کامیاب قربان‌پور
کیوان نیک‌طبیعت
نوید افراسیابی
کاوه آرانیان
فرنود محبوبی
کسری پوررستمی
احسان محمدیه
محمدحسین بطحایی
امیر برقعی
علی حسن‌زاده
هادی هادیان

 با تشکر از:

سعید زعفرانی
عباس نیک‌نفس