تیم دنیای بازی

 

مدیر مسوول:

علی فخار

سردبیر:

رضا قرالو

دبیر تحریریه:

تارخ ترهنده

تحریریه:

سهیل نصیری
حامد محمدپور
سهیل حسینی
امیرحسین صفری
صادق شجاعی‌فرد
مسعود محمودپور
سینا کیارستمی
عباس کشتکار
ماهان تیرداد
میلاد شجری
علیرضا کیانی
علی ارکانی
محمد کرماجانی
مهرداد تقی‌زاده
تمنا افلاکی
کامیاب قربان‌پور
کیوان نیک‌طبیعت
نوید افراسیابی
کاوه آرانیان
فرنود محبوبی
محمد رجایی
علی محمودی

 با تشکر از:

سعید زعفرانی
عباس نیک‌نفس