تیم دنیای بازی

 

مدیر مسوول:

علی فخار

سردبیر:

رضا قرالو

دبیر تحریریه:

تارخ ترهنده

تحریریه:

سهیل نصیری
حامد محمدپور
سهیل حسینی
امیرحسین صفری
صادق شجاعی‌فرد
مسعود محمودپور
سینا کیارستمی
عباس کشتکار
ماهان تیرداد
محمدسجاد پناهی
علیرضا کیانی
علی ارکانی
محمد صادق نیت
نوید افراسیابی
کاوه آرانیان
فرنود محبوبی
حامد زاهدی
محمد قاسمی
علی محمودی

 با تشکر از:

سعید زعفرانی
عباس نیک‌نفس