تیم دنیای بازی

 

مدیر مسوول:

علی فخار

سردبیر:

رضا قرالو

دبیر تحریریه:

تارخ ترهنده

تبلیغات:


تحریریه:

کاوه جمشیدی
سورنا رضایی
سهیل نصیری
تارخ ترهنده
میلاد تیرداد
حامد محمدپور
سهیل حسینی
امیرحسین صفری
صادق شجاعی‌فرد
مسعود محمودپور
سینا کیارستمی
یاشار گروسیان
بهزاد ناصرفلاح
پوریا حسینی

 با تشکر از:

آرش حکیمی
سعید زعفرانی
یونس میرزایی
نیما امامی