تیم دنیای بازی

 

مدیر مسوول:

علی فخار

سردبیر:

رضا قرالو

دبیر تحریریه:

تارخ ترهنده

تبلیغات:

عباس نیک‌نفس
صادق آبادیجو

تحریریه:

کاوه جمشیدی
سورنا رضایی
سهیل نصیری
تارخ ترهنده
میلاد تیرداد
حامد محمدپور
سینا جعفری
امیرحسین صفری
صادق شجاعی‌فرد
مسعود محمودپور
سینا کیارستمی
یاشار گروسیان
رضا حاتمی
بهزاد ناصرفلاح
پوریا حسینی

با تشکر از:

آرش حکیمی
سعید زعفرانی
یونس میرزایی