تیم دنیای بازی

 

مدیر مسوول:

علی فخار

سردبیر:

رضا قرالو

دبیر تحریریه:

تارخ ترهنده

تبلیغات:


تحریریه:

سورنا رضایی
سهیل نصیری
میلاد تیرداد
حامد محمدپور
سهیل حسینی
امیرحسین صفری
صادق شجاعی‌فرد
مسعود محمودپور
سینا کیارستمی
یاشار گروسیان
عباس کشتکار
پوریا حسینی
ماهان تیرداد
فرشاد زمانی
امیرابراهیم پرانداخ
محمدسجاد پناهی
علیرضا کیانی
علی ارکانی
سید طاها کسائی
نیما نصیری

 با تشکر از:

سعید زعفرانی
نیما امامی